Chính sách chất lượng

TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
================

     Công ty TNHH XD - SX & TM Phước An – FUACO đặt mục tiêu xây dựng FUACO trở thành một thương hiệu mang tính chuyên nghiệp và phát triển bền vững.
     Để đạt được điều này, Tổng Giám đốc cam kết thực hiện những điều sau:

     1. Tìm hiểu và gắn kết các yêu cầu của khách hàng với mọi hoạt động liên quan đến việc thực hiện, chuyển giao và cải tiến; không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ cung cấp tới khách hàng.
      2. Thực hiện quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 theo các định hướng sau:
          2.1. Xác định các mục tiêu cụ thể cho từng thời kỳ phát triển và hoạch định các mục tiêu đó.
         2.2. Lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo chất lượng chủ yếu đối với mọi hoạt động của Công ty.
         2.3. Thiết lập các phương pháp thống kê, phân tích dữ liệu và thông tin nhằm đưa ra các quyết định đối với việc liên tục cải tiến Hệ thống QLCL.
         2.4. Đầu tư thiết bị, cơ sở hạ tầng và nhân lực để đáp ứng với yêu cầu cung cấp dịch vụ và các yêu cầu của tiêu chuẩn.
         2.5. Xây dựng môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và sáng tạo nhằm thúc đẩy tất cả cán bộ, công nhân viên FUACO luôn luôn sẵn sàng với các ý tưởng mới, cùng chung sự sáng tạo và đối mặt với các thách thức mới vì một sự phát triển ổn định và bền vững./.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Đỗ Tuyên Phước

Chia sẻ: